onsdag 8 januari 2014

Att kunna om några veckor... om etik, hinduism och buddism

Finns Gud?...Gudar? ...eller nått annat?Centralt innehåll:
källa/wikipedia/religion/distribution
Religioner och andra livsåskådningar.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Etik/Etiska frågor samt människosyn...


Huvudfrågor att kunna resonera kring om några veckor:
Brahma


 • Kunna resonera kring hur en hindu eller en buddist ser på människan, livet och döden?
 • Etikfrågor (Dygdetik/Konsekvensetik/Pliktetik) dödsstraffet eller abort... (gäller år 9)

Att kunna om några veckor:

 1. Kunna beskriva bakgrunden till de båda religionerna. Med hjälp av frågorna... När?Var?Hur? Vem?Vilka? (aktörer)
 2. Kunna se och diskutera problem (och möjligheter) som kan uppstå mellan och inom de olika religionerna. (Varför finns religion?)(Kastsystemet/heliga kor mm)
 3. Försöka förstå varför dessa problem kan uppstå?
 4. Kunna uttrycka en egen åsikt om några av religionerna. (fördelar/nackdelar)
 5. Byta perspektiv/roll.  Försöka sätta dig in i hur andra människor upplever sin religion? (Ex.Skriv en berättelse som hindu/ eller buddist... skriv i jag-form./använd minst tio av begreppen)
 6. Jämföra religionerna. Diskutera etik/dilemma frågor
 7. Kunna använda begreppen
 8. Se konsekvenser av religioner och religionsutövning
 9. Kunna granska och värdera källor.


Begrepp att kunna v6:

etik, moral, norm, kultur, religion, tro-vetenskap, asket, urkund, rit, symbol, sekularisering, religionsfrihet, humanism, monoteism, polyteism, panteism, tradition, rit, symbol, ateism, sekt, eremit

karma, samsara, inkarnation/reinkarnation, kastlös, återfödelse, nirvana, kastsystemet, veda, varna, arier, , ahimsa, högtid, "upplyst", Mahayana-Theravada,


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lektionsinnehåll:

Intro:
-vitt papper (Vad vet du idag?)
-NP religion/två och två
-Repetition (quiz) (världsreligionerna)

Vecka 2
Bakgrunden till hinduismen
-När? Var? Hur?
-Vem? Vilka? (Aktörer?)
-Minikurs Hinduism

Film sli.se "Stora civilisationer Indien" (enkel) Film sli.se "Vi tittar på världsreligionerna"/hinduismen (medel)
(Film "Indiens historia/BBC" (avancerad))
SO-rummet


Vecka 3
Bakgrunden till buddismen
-När? Var? Hur?
-Vem? Vilka? (Aktörer?)
-Minikurs Buddism

Film sli.se (Vi tittar på världsreligionerna/buddismen
SO-rummet
- skapelseberättelser
- vi tittar närmare på begreppen (de svåra orden)

Vecka 4, 5 och 6
Studera vidare/fördjupning
- varför finns religion? (diskutera filmen "Varför finns religion?")
- lär dig de centrala begreppen för arbetsområdet
- skriv en text om hur du som aktiv hindu/buddist ser på människan, livet och döden.
- schematisk jämförelse av religionerna/ skillnader-likheter mellan världsreligionerna


Delredovisning fredag vecka 6 (begreppen samt frågor på GoogleDrive)


Vecka 7
Fördjupning
- debatt, (möjliga ämnen ev. dödsstraff, abort, Finns Gud?)

Vecka 9
- etik (vi tittar närmare på tre etiska modeller)(plus några dilemma-frågor)
- göra färdigt tidigare uppgifter

Etiska modeller (År 9)
Pliktetik - ställer upp regler för vad som är rätt och fel (ex. tio guds bud)
Konsekvensetik - vi gör de handlingar som vi anser vara rätt för att uppnå ett gott resultat - en god konsekvens
Dygdetik - utgår ifrån personliga egenskaper (ex mod, pålitlighet, tålamod, rättvisa osv)

Ex.Plikt eller konsekvens/ Mod eller feghet?... "Soldaten i krig som dödar sina fiender", "Terroristen som spränger sig själv på en fullsatt buss med oskyldiga människor, för att nå sina ideologiska syften."Avslutning/Redovisning av dina kunskaper fredag vecka 9 (ev. muntligt/ en skriftlig uppgift)
Bedömning av ditt arbetet
Bedömningen kommer att utgå från de kunskaper du visat under arbetets gång, både muntligt (diskussioner/debatter) och skriftligt (på GoogleDrive samt på Blogger) samt det avslutande testet.

På Blogger bör finnas:
- svaren på minikurserna (hinduism/buddism)
- begreppen, med förklaringar
- en text med åsikter om filmen "Varför finns religion" (sammanfattning + egna åsikter)
- en resonerande text om hur du som hindu/buddist ser på människan, livet och döden (med minst tio begrepp)
- överkurs/ gärna en text som utgår från en, två eller kanske tre etiska modeller och behandlar dödsstraff (avancerad)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.